Turbo Servis XXX

Dijagnostika

Najdetaljnija dijagnostika u Srbiji
sa najsavremenijom opremom
Veoma je važno da se dijagnostika turbine obavi što je pre moguće kako bi se izbegla dalja oštećenja i povećala trajnost turbine na vozilu
Turbo Servis XXX proces dijagnostike turbine, odnosno, ispitivanje ispravnosti turbine sprovodi kroz nekoliko koraka kako bi se otkrili mogući problemi.
Osnovni koraci u procesu
dijagnostike turbine:

Fizička/Vizuelna provera

Prvi korak u dijagnostici turbokompresora je vizuelna provera njegovog fizičkog stanja. Turbo Servis XXX proverava da li postoje bilo kakva vidljiva oštećenja, curenja ulja ili znakovi habanja. Takođe, proverava se da li je turbina čvrsto pričvršćena i da li postoji propust u sistemu usisa ili ispuha.

Provera rada turbokompresora

Nakon provere fizičkog stanja, sledeći korak je provera samog rada turbine. Turbo Servis XXX uz pomoć najsavremenijeg dijagnostičkog alata koji se povezuje sa vozilom, kako bi se izvršile testne funkcije, proverava pritisak koji razvija turbina, brzinu obrtaja i druge parametre.

Provera pritiska ulja

Pritisak ulja igra ključnu ulogu u ispravnom radu turbokompresora. Stoga je važno proveriti da li je pritisak ulja u skladu sa preporučenim vrednostima proizvođača. Niska vrednost pritiska može ukazivati na začepljenje filtera ulja ili problem sa pumpom za ulje.